เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ
เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ
เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ
เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ
เว็บบอร์ดแบดมินตันไทย :: ดูกระทู้ - การแข่งขัน BADMINTON MT ARENA CHAMPIONSHIP 2011
FAQ
FAQ
ค้นหา
ค้นหา
รายชื่อสมาชิก
รายชื่อสมาชิก
กลุ่มผู้ใช้งาน
กลุ่มผู้ใช้งาน
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัว
เข้าระบบ
เข้าระบบ
ข้อความส่วนตัว
ข้อความส่วนตัว

เว็บบอร์ดแบดมินตันไทย หน้ากระดานข่าวหลัก » การแข่งขันแบดมินตัน (Badminton Tournament)

ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้
การแข่งขัน BADMINTON MT ARENA CHAMPIONSHIP 2011
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
batmins
2 คะแนน


เข้าร่วมเมื่อ: 22/12/2010
ตอบ: 2

ตอบตอบ: Wed 22 Dec , 2010 13:55    ชื่อกระทู้: การแข่งขัน BADMINTON MT ARENA CHAMPIONSHIP 2011 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

การแข่งขันแบดมินตัน MT ARENA CHAMPIONSHIP 2011


ในวันเสาร์ที่ 19 ? 20 กุมภาพันธ์ 2554
ณ สนามแบดมินตัน MT SPORT ARENA ลำลูกกา คลอง 3
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัย ความมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ
2. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้มีใจรักในกีฬาแบดมินตัน
3. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขันมากขึ้น เป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์ พัฒนาฝีมือ และแลกเปลี่ยนทักษะต่างๆ
4. เพื่อความสนุกสนานในการเล่นกีฬา
5. เพื่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในพวกพ้อง
6. เพื่อให้เกิดความรักในการเล่นกีฬา สนองนโยบายรัฐบาลในการนำกีฬาต้านยาเสพติด

กำหนดการรับสมัครชำระเงินและการแข่งขัน
1. เปิดรับสมัครถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 สมัครได้ที่
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารอบแรกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ที่ผ่านการพิจารณา
จะต้องทำการชำระเงินภายในวันที่ 18 ก.พ. 2554
5. สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาหลังจากรอบที่สามจะต้องทำการชำระเงินภายใน 5 วันหลัง
จากที่ผ่านการพิจารณา
6. สายการแข่งขันออกวันที่ 17 ก.พ . 2554
7. ทำการแข่งขันวันที่ถข 19-20 ก.พ . 2554
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าวและมี
ผู้สมัครที่อยู่ในรายชื่อสำรองทางทีมงานจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อสำรองเลื่อนขึ้นมาแทนตามลำดับ


จำนวนประเภทที่รับสมัครและค่าสมัคร
มือ A รับจำนวน 32 คู่ ค่าสมัคร 500 บาทต่อคู่
มือ B รับจำนวน 32 คู่ ค่าสมัคร 500 บาทต่อคู่
มือ C รับจำนวน 64 คู่ ค่าสมัคร 500 บาทต่อคู่
มือ P รับจำนวน 64 คู่ ค่าสมัคร 500 บาทต่อคู่
มือเยาวชน 16 ปี รับจำนวน 64 คู่ ค่าสมัคร 500 บาทต่อคู่


หมายเหตุ ?
- หากประเภทการแข่งขันใดไม่ครบ 8 คู่ ฝ่ายจัดจะพิจารณาลดเงินรางวัล ตามความเหมาะสม
- ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
- วันแข่งขันจริงในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีระดับฝีมือเกินกว่าที่กำหนด ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ที่จะสามารถปรับตัดสิทธิ์จัดการแข่งขัน /

กติกาการรับสมัคร
สามารถทำการสมัครได้ที่อีเมล์ คณะกรรมการจัดกาแข่งขันจะ
ขอพิจารณาลำดับในการสมัครจากการแจ้งในกระทู้รับสมัคร และผู้สมัครจะต้องให้รายละเอียดดังนี้
- ระบุมือที่จะลงสมัครทำการแข่งขัน
- ชื่อจริงนามสกุล และชื่อเล่น ของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่าน
- อายุและเพศของผู้สมัครทั้งสองท่าน
- เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถทำการติดต่อได้ทั้งสองท่าน
- ต้นสังกัดถ้ามี เพื่อที่จะได้แบ่งสายไม่ให้ทีมเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน
หมายเหตุ
- ในกรณีของทีมที่ต้องการจะจองโควต้าสามารถทำได้ แต่จะต้องระบุรายชื่อผู้เข้าทำ
การแข่งขันภายในเวลา 5 วันนับจากวันที่ทำการขอโควต้า ทั้งนี้ถ้าทีมดังกล่าวไม่สามารถที่จะส่งรายชื่อ
ของผู้เข้าแข่งขันได้ภายในกำหนดเวลาและมีผู้สมัครที่อยู่ในรายชื่อสำรอง ทางผู้จัดจะขอให้ผู้ที่มีชื่อที่
อยู่ในรายชื่อสำรองเลื่อนขึ้นมาแทนที่โควต้าดังกล่าวทันที ยกเว้นทางทีมดังกล่าวที่ทำการขอโควต้าจะ
ชำระเงินค่าสมัครเพื่อรักษาสิทธิ์ของโควต้านั้นๆ ไว้ ซึ่งจะต้องแจ้งและทำภายในเวลา 7 วันที่จะต้อง
แจ้งรายชื่อ
- การเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าแข่งขันสามารถทำได้แต่จะแจ้งทางผู้จัดก่อนวันที่ 20 ธ.ค . 2553
การพิจารณามือ
- ในการพิจารณามือผู้สมัครในแต่ละคู่ จะยึดผู้ที่มีฝีมือดีกว่าเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินระดับมือที่จะทำการแข่งขัน เช่น ถ้าผู้สมัครสองท่านคนที่หนึ่งมีฝีมืออยู่ใน
ระดับ B อีกท่านหนึ่งมีฝีมืออยู่ในระดับ C จะต้องลงทำการแข่งขันในระดับ B ดังนั้น การจับคู่
ผู้สมัครควรจะจับคู่นักกีฬาทั้งสองคน ให้มีฝีมือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายในการพิจารณามือ
และลดความเหลื่อมล้ำในการพิจารณาคู่
- กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาเพียงหนึ่งท่านทางทีมงานจะให้เวลาผู้สมัคร 5 วัน
เพื่อจะหาคู่ใหม่ แต่ถ้าผู้สมัครไม่สามารถหาคู่ได้ภายในเวลาดังกล่าวและมีผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรอง
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะขอให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรอง
- กรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาทั้งสองท่านทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเลื่อนให้ไปแข่งขันในระดับที่สูง
ขึ้นถ้าการแข่งขันประเภทนั้นๆ ยังไม่เต็ม ทั้งนี้แล้วแต่ดุลพินิจของผู้สมัครว่าจะต้องการหรือไม่ ถ้าไม่
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะขอทำการตัดรายชื่อออก
- ทั้งนี้การพิจารณาของทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทุกกรณีถือเป็นอันสิ้นสุด
-การประท้วง จะต้องทำการประท้วงก่อนแข่งขันเท่านั้น หากแข่งขันไปแล้วจะไม่รับพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น

การชำระเงินค่าสมัคร
1.โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
ธนาคารไทยพาณิช สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว
ชื่อบัญชี ธนาพล น้อยมาก
บัญชีเลขที่ 206-2116-116
เมื่อโอนเงินเรียบร้อยสามารถแจ้งในเมล์ หรือโทรแจ้ง
ที่ 089-0486768
การชำระเงินค่าลูก ( ใช้ลูกขนไก่ YONEX AS 20 )
1. ค่าลูกจ่ายตามที่ใช้จริงลูกละ 15 บาทต่อบุคคล
2. นักกีฬาจะต้องซื้อคูปอง ค่าลูก ก่อนลงทำการแข่งขัน
เงินรางวัลแบดมินตัน
รางวัลการแข่งขันประเภทรุ่นมือ A
- ชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศ 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับสอง 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลการแข่งขันประเภทมือ B
- ชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศ 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับสอง 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลการแข่งขันประเภทมือ C
- ชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศ 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับสอง 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล


รางวัลการแข่งขันประเภทมือ p
- ชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศ 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับสอง 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลการแข่งขันประเภทมือ เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี
- ชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศ 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศอันดับสอง 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลหมายเหตุ เงินรางวัลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนถ้าจำนวนของนักกีฬาไม่ครบ
ตามที่ได้ประกาศรับสมัคร .ในลำดับรองชนะเลิศอันดับสอง มีเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น นักกีฬาจะต้องชิงอันดับที่ 3 เพียงทีมเดียว
ระเบียบกติกาการแข่งขัน
การแข่งขันใช้ระบบ Rally Point 21 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนถึง 21 ถือว่าเป็นผู้ชนะ กรณีที่
ได้ 20 คะแนนเท่ากันให้เล่นต่อจนกว่าผู้ใดจะได้ 2 คะแนนติดกันถือว่าเป็นผู้ชนะหรือถ้าได้
29 คะแนนเท่ากันผู้ที่ได้ 30 คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ
- วันแรกของการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม โดยจะจัดให้มีกลุ่มละ 4 คู่ เล่นแบบพบกันหมดเพียง 2 เซต โดย อันดับ 1 กับ 2 ของกลุ่มจะเข้ารอบไปทำการแข่งขันในวันต่อไป ในรอบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
- ผู้เข้าทำการแข่งขันจะต้องทำการแข่งขัน 2 เกมส์ หาก ไม่ทำการแข่งขันเกมส์ใดเกมส์หนึ่ง จะถูกปรับแพ้ทั้งสอง เกมส์ ยกเว้นกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บ จนไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้ และให้อันดับถัดไปของกลุ่มนั้นได้รับสิทธิ์เล่นแทนในรอบต่อไป
- วันที่สองของการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันแบบ Knock out หรือแพ้คัดออก
โดยตัดสินเอา 2 ใน 3 sets
- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ก่อนการแข่งขัน 30 นาที โดย
ให้เตรียมบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตน
- กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมาช้าเกิน 10 นาทีถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันคู่นั้น ๆ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และการเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬา ในกรณีที่นักกีฬา
ไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันได้ (หลังจากที่มีการประกาศสายการแข่งขันแล้ว)
- ในการแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่ RSL Silser หรือ YONEX AS 20
เกณฑ์การแบ่งสายรอบ 2
1. ในรอบ 2 ของการแข่งขันเป็นแบบแพ้คัดออก จะมีการจับสลากแบ่งสายตามทีมที่เข้ารอบ
2. ทีมเดียว กัน จะต้องไม่เจอกันในรอบแรกเท่านั้น
3. ในรอบสอง จะเป็นการจับสลาก วางตำแหน่ง นักกีฬามีสิทธิ์ที่จะเจอกัน ได้ทุกทีม หรืออาจจะเจอกับกลุ่มเดิม

กรณีที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
ทางทีมงานจะจัดให้มีกระทู้สำหรับตอบปัญหาโดยเฉพาะ
- มุ่ย ( 089-0486768)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    เว็บบอร์ดแบดมินตันไทย หน้ากระดานข่าวหลัก » การแข่งขันแบดมินตัน (Badminton Tournament) ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
iCGstation v1.0 Template By Ray © 2003, 2004 iOptional -- Ported for PHP-Nuke by nukemods.com
Forums ©
Copyright © 2004-2010 All rigths reserved
อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ เฉพาะผู้อ้างอิงมาที่
www.badmintonthai.com เท่านั้น

RSS Feed
You can syndicate our news using the file backend.php

 
Badminton News and Content Website
Copyright © 2004-2012 All rigths reserved 
แบดมินตันไทย ดอต คอม www.badmintonthai.com
Last Update : 17 MAR 2012
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที