การแข่งขันแบดมินตัน CARLTON - อบจ .นครสวรรค์ โอเพ่น 2013
วันที่: Saturday, September 28 2013 @ 17:51:49 ICT
หัวข้อหลัก:
แข่งขัน ในวันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2556
ณ สนามแบดมินตัน THE SUN NAKHONSAWAN
ประเภทของการแข่งขัน ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่,หญิงคู่
รุ่นอายุ 10 ปี ,12 ปี ,14 ปี ,16 ปี, 18 ปี ทั่วไป
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 13 ก.ค. 2556 สมัครได้ที่ E-mail ZATEE67@hotmail.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-8868396
กำหนดการ
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2556 ดูรายละเอียดใน เวป์ไซร์
www.thaibadminton.com สมัคร ผ่าน E-mail ZATEE67@hotmail.com
ตรวจสอบรายชื่อในวันที 14 - 20 กรกฏาคม 2556 ทางเวป์ไซร์ หากพบว่าตกหล่นหรือไม่ถูกต้องแจ้งไปที่ E-mail ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2556
2. เริ่มทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 -29 ก.ค. ณ สนามแบดมินตัน the sun nakhonsawan
3. จับสลากแบ่งสายวันที่ 20 กรกฏาคม 2556
4.ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 26 กรกฏาคม เวลา 18.00 น ณ สนามแข่งขัน
5. การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ CARLTON
อัตราค่าสมัคร ในรุ่นอายุ 10, ปี ประเภทเดี่ยว 300 บาท
ประเภทคู่ 600 บาท
อายุ 12, 14,16,18, ประเภทเดี่ยว 350 บาท
ประเภทคู่ 700 บาท
ประเภททั่วไป ประเภทคู่ 800 บาท
ระเบียบการแข่งขัน
1.ใช้กติกาการแข่งขันของ สหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ฉบับล่าสุดและฉบับภาษาไทย โดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2.การจัดอันดับมือและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันใช้มติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดอันดับมือแต่งตั้งโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรม
3.นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ
4.ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที จากเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันระบุไว้ในสายการแข่งขัน และเมื่อสนามว่างคณะกรรมการแข่งขันจะทำการเรียกลงทำการแข่งขันหากนักกีฬาไม่พร้อม นักกีฬามีสิทธิ์ที่จะลงทำการแข่งขันได้ตามเวลาที่ระบุในสายการแข่งขัน
5.นักกีฬาต้องเตรียมแร็กเก็ต ผ้าเช็ดเหงื่อ น้ำดื่ม และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมเมื่อลงสนาม
6.นักกีฬาจะเปลี่ยนลูกขนไก่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการตัดสินเท่านั้น
7.นักกีฬาจะขอถอนตัวจากการแข่งขันจะต้องแจ้งก่อนการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเท่านั้น หากจับสลากแบ่งสายการแข่งขันออกมาแล้วนักกีฬาไม่มาแข่งนักกีฬาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องจ่ายค่าสมัครไม่ว่าจะมาแข่งขันหรือไม่ก็ตาม
8.คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสายการแข่งขันหากเห็นว่าสายการแข่งขันผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
9.คณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ชี้ขาดเป็นผู้รับผิดชอบการวินิจฉัยการประท้วงทุกกรณี
10. การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ บอนนี่
11.ผู้ฝึกสอนจะลงไปทำการสอนในสนามจะต้องสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มข้อเท่านั้น
12.ใช้วิธีการนับคะแนนแบบ RALLY POINTS ตามกติกาล่าสุดของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เงินรางวัล รายการ CARLTON ? อบจ นครสวรรค์ OPEN 2013

ประเภท ชายเดี่ยว ชายคู่ หญิงเดี่ยว หญิงคู่
รุ่นอายุ 10 ปี ชนะเลิศ 1,500 2,000 1,500 2,000
รองชนะเลิศ 700 1,400 700 1,400
รองอันดับสอง 1,000 2,000 1,000 2,000

รุ่นอายุ 12 ปี ชนะเลิศ 2,000 3,000 2,000 3,000
รองชนะเลิศ 1,000 1,500 1,000 1,500
รองอันดับสอง 1,000 2,000 1,000 2,000

รุ่นอายุ 14 ปี ชนะเลิศ 2,000 3,000 2,000 3,000
รองชนะเลิศ 1,000 1,500 1,000 1,500
รองอันดับสอง 1,000 2,000 1,000 2,000

รุ่นอายื 16 ปี ชนะเลิศ 2,000 3,000 2,000 3,000
รองชนะเลิศ 1,000 1,500 1,000 1,500
รองอันดับสอง 1,000 2,000 1,000 2,000


รุ่นอายุ 18 ปี
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับสอง

3,000
1,500
2,000

รุ่นอายุ 18 ปี ชนะเลิศ 4,000
รองชนะเลิศ 3,000
รองอันดับสอง 4,000นี่คือบทความจากเว็บไซต์ แบดมินตันไทย ดอต คอม : badmintonthai dot com
http://www.badmintonthai.com/main

การนำไปใช้ที่เว็บอื่น อนุญาตเฉพาะผู้ที่อ้างอิงว่านำมาจากเว็บไซต์นี้เท่านั้น
http://www.badmintonthai.com/main/index.php?op=NEArticle&sid=651